Програма

BIF 2022 GREEN
13 October 2022 | Sofia, Bulgaria

Основни акценти 2022:

ESG стандартите и сградите: модели за трансформация и устойчивост. Ролята на сградните проекти в постигането на глобалните цели.

Office & Workspace: Офиси и работни пространства от ново поколение: качеството като фундамент.

Residential trends: Среда на обитаване за модерен начин на живот - жилищни проекти и реализации.

Hotels & hospitality: нови измерения за лукс, дизайн, гъвкавост и функционалност. 

Retail places & spaces: търговските пространства, съвременните концепции и потребителското преживяване.

Индустриални и логистични сгради: технологични хъбове с високи изисквания за функция и ефективност .

Обществени сгради: спорт, образование и култура –модерен подход, комплексни изисквания и социална отговорност.

Products, Innovations and Sustainable Βuilding Τechnologies 2022: Постигане на устойчивост чрез интегриране на иновативни сградни решения.

Генерален спонсор

Екслузивен спонсор

Златни спонсори

Със съдействието на

Партньори

Медийни партньори

Research & database платформа