Участници

BIF 2022 GREEN
13 October 2022 | Sofia Event Center

инж. Любомир Хаджийски

управител, Амакс Газ

Чрез своя непрекъснат стремеж за иновация и предприемачески дух, инж. Любомир Хаджийски е в постоянното обследване на нови възможности в областта на климатичния комфорт и енергийната ефективност. Дипломира се в Техническия Университет в София, специалност „Топлинна и масообменна техника“, а за последните 18 години, той е управляващ партньор на компанията „Амакс Газ“ ООД, част от италианския лидер в производството на газови котли и хибридни системи Immergas. Той развива компанията, превръщайки я в една от водещите компании в областта на уредите за газификация в България. Предлаганите от Амакс Газ енергийноефективни решения присъстват в голяма част от обектите с изградена газификация у нас – като производствени предприятия, болници, търговски центрове, офис сгради, хотели, жилищни сгради.

С поглед, насочен към най-високите световни стандарти, инж. Хаджийски е изцяло отдаден на мисията, заложена в сърцето на компанията и нейните служители - а именно - стремежът към създаването на динамиката на пазара, разработвайки уникални в категорията си предложения за по-добър живот и чиста енергия, с цел подобряване на енергийната ефективност и намаляване на замърсяването на околната среда.