Участници

BIF 2022 GREEN
13 October 2022 | Sofia Event Center

Арх. Никола Георгиев

директор, SGI Architects and Masterplanners

Никола е старши съдружник в архитектурно бюро SGI Architects & Masterplanners. За своите 17 години архитектурна практика той има опит в развитието, ръководенето и изпълнението на различни по мащаб и функция проекти, в чужбина и у нас. Утвърден фокус за него са жилищните и административни проекти, започвайки от градоустройственото им решение. В последните години Никола  разширява експертизата си в областта на образователните и обществени проекти и имплементирането на  устойчиви архитектурни похвати. Като ръководен кадър в SGI той е отговорен за поддържане и развитие на връзките с ключови клиенти на бюрото.