Участници

BIF 2022 GREEN
13 October 2022 | Sofia Event Center

инж. Николай Константинов

управител, Термосист

 Инж. Николай Константинов е  дипломиран специалист «Промишлена топлотехника» — ВМЕИ «Ленин» — София, диплом: серия АЯ,№ 01759/14.04.81 г. През 1981/82 завършва следдипломна квалификация в Бяо «В» с квалификационна степен «Инженер специалист по приложна математика». Дипломант е на проф. Стоичков. От 1982-1999г. като проектант и главен проектант в Нoви енергийни източници — филиал Пловдив. През 1993г. инж. Константинов полага  успешно изпити пред специалисти на DAIKIN и фирма «Термосист» ЕООД получава правата за оторизиран дилър на DAIKIN за Република България. През 1997 г. Николай Константинов  е приет за член на ASHRAE — American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc., където продължава да членува и понастоящем е Member Number 5167512.