Участници

BIF 2022 GREEN
13 October 2022 | Sofia Event Center

Румяна Хорозова

търговски директор България, АССА АБЛОЙ Глобъл Солюшънс.

Румяна Хорозова завършва СУ Св. Кл Охридски, специалност физика и е работила в редица български и международни компании в строителния сектор. От май 2020 е търговски директор на ASSA ABLOY Global Solutions.