Участници

BIF 2022 GREEN
13 October 2022 | Sofia Event Center

арх. Димитър Димитров

BREEAM Listed Assessor & Advisory Professional, Иво Петров – Архитекти, ИПА

Арх. Димитър Димитров е технически мениджър на ИПА и участва в развитието на компанията вече 20 години. Той е и двигателят на стратегията и визията към стремежа към устойчивост и практическото прилагане на стандарти за устойчиво проектиране.