Участници

BIF 2022 GREEN
13 October 2022 | Sofia Event Center

арх. Иван Киряков

архитект, партньор, Киряков Архитекти

Cv,Реализции и проекти:

2010 - диплом специалност архитектура - Технически Университет Мюнхен (TUM)

2013 - Централен градски пазар, гр. Стара Загора

2014 - "Център за настаняване от семеен тип" гр. Стара Загора, деинституцализация на деца лишени от родителска грижа

2015 – Пивоварен завод „Загорка“ : Ремонт и преустройство на Административна сграда; Ремонт на производствена сграда „Линия 1“; Музейна експозиция на „Загорка“ ; Цялостно колоритно решение и корпоративна идентичност

2017 – 2018 Ремонт на парк „ Аязмото“ , гр. Стара Загора

2019 – Производствена сграда за поликарбонатни листи Plazit Polygal, гр. Стара Загора;

 - Разширение на складови бази на фирма ИТТ, гр. Стара Загора ;

- Първо място на коnкурс за „Руски пазар“, околното му пространство и разширение на ул. " Кап. Петко Войвода"

2020-2022 – Реализията на проект „ Ремонт и преустройство на Зоопарк Стара Загора, на територията на парк „Аязмото“

2020-2022 – Реализията на проект

Общински пазар "Васил Шаханов" и околното му пространство