Участници

BIF 2022 GREEN
13 October 2022 | Sofia Event Center

Димитър Манков

системен архитект за решения Сградна автоматизация за Югоизточна Европа, Шнанйдер Електрик

Димитър Манков е Системен архитект за решения „Сградна автоматизация“ за Югоизточна Европа в Шнайдер Електрик. Започва в компанията през 2016, като преминава през различни позиции в сградния сегмент, а в настоящата роля отговаря за 14 държави. Преди това той е работил на стажантски позиции в различни значими и по-малки български предприятия. Димитър е завършил ТУ София, специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“, както и магистратура „Автоматизация в електроенергийната система“, а в момента и докторант по тема „Невронни мрежи и изкуствен интелект в превантивната поддръжка на сгради“ в катедра „Сградна автоматизация“.